Nieuwe tarieven 2022

In dit bericht informeren wij u over de nieuwe tarieven die vanaf 1 juli 2022 gelden. Deze nieuwe tarieven zijn tot stand gekomen door de indexering voor 2022 en een maatregel van de overheid op het verlagen van de btw.

Nieuwe tarieven per 1 juli 2022
Ieder jaar worden de tarieven voor warmte en koude geïndexeerd. Normaal gebeurt dit op
1 januari. Echter is dat dit jaar door omstandigheden niet door Duurzaam Opgewekt gedaan.
Per 1 juli zullen wij de tarieven voor 2022 indexeren, dit betekent dat u voor het aankomende half jaar een nieuw tarief heeft. Het nieuwe tarievenblad treft u aan bij deze brief als Bijlage 2. Deze nieuwe tarieven geleden vanaf 1 juli en worden toegepast bij het eerstvolgende voorschot.

Verlaging btw
Om de voortdurende stijging van de energierekening te verzachten, gaat het kabinet tijdelijk de btw op stroom, gas en warmte verlagen van 21 naar 9 procent. De maatregel gaat in op 1 juli en vanaf dan zullen de tarieven veranderen. Omdat de btw omlaaggaat, betekent dit dat u minder gaat betalen. Deze maatregel geldt voor een half jaar.

Uw voorschotbedrag zullen wij opnieuw berekenen op basis van de nieuwe tarieven en de btw-verlaging. U ziet uw nieuwe voorschotbedrag terug op uw factuur vanaf de maand juli.

Wat moet ik doen?
Helemaal niets! Uw voorschotbedrag wordt automatisch berekend en aangepast. 

Heeft u geen slimme meter? Dan willen wij u vragen om uw meterstand(en) van 1 juli door te geven. Deze hebben wij nodig voor uw eindafrekening. U kunt uw meterstanden (warmte en – indien van toepassing – warm water) aan ons doorgeven via klantzaken@duurzaamopgewekt.nl.

Heeft u vragen?
Hieronder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen via klantzaken@duurzaamopgewekt.nl. Op werkdagen zijn wij ook telefonisch bereikbaar op 0344 – 750 270 tussen 08.00 en 16.30 uur. U kunt dan vragen naar de financiële administratie.

Veel gestelde vragen

Waarom worden de tarieven aangepast?

Warmtetarieven veranderen altijd per 1 januari en worden voor één jaar bepaald. Deze periode is wettelijk bepaald.

Waarom maakt Duurzaam Opgewekt nu pas nieuwe tarieven bekend?

Duurzaam Opgewekt wil haar klanten graag een eenmalige extra korting voor 2022 geven op het wettelijk bepaalde tarief. Door omstandigheden is het niet gelukt om dit eerder te berekenen.
Door een korting te geven op het wettelijk bepaalde tarief geven we dan ook gehoor aan het verzoek van de ACM, om niet het maximale tarief aan klanten te rekenen. 

Hoe is het nieuwe warmtetarief bepaald?

Onze warmtetarieven zijn gekoppeld aan wettelijke maximumtarieven, die jaarlijks worden bepaald door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dit is vastgelegd in de warmtewet. De ACM neemt hiervoor het gemiddelde van de 10 bedrijven met de meeste gasklanten. Ook de prijs voor elektriciteit is gestegen, waardoor de kosten voor Duurzaam Opgewekt hoger worden. Daarom is een prijsstijging onvermijdelijk. De warmtetarieven zijn wettelijk gekoppeld aan de gas- en elektraprijzen. Het maximale tarief van ACM (€53,95) wil Duurzaam Opgewekt niet hanteren, omdat dit meer dan 67% hoger is dan 2021. Daarom hebben we een eenmalige extra korting berekend op het tarief van de ACM.

Waarom verandert het btw-tarief?

De hoge prijs van aardgas heeft invloed op de hele energiemarkt. Ook op de kosten van elektriciteit of duurzame energie; deze zijn de afgelopen tijd ook flink duurder geworden. Daardoor is het veel duurder geworden om warmte te maken zoals wij deze aan u leveren. Daarom zijn wij blij dat alle Nederlandse huishoudens kunnen rekenen op een tegemoetkoming van de overheid, ongeacht de wijze waarop de woning wordt verwarmd. Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid.

Is de btw-verlaging tijdelijk?

Het kabinet heeft deze maatregel vastgelegd voor een half jaar. Of deze wordt verlengd is nog niet bekend.

Hoeveel ga ik meer of minder betalen?

Wij berekenen uw nieuwe voorschot op basis van de verlaging van het btw-tarief en de nieuwe tarieven voor 2022. Hoeveel dit precies is, verschilt per huishouden.

Gaan zowel de vaste kosten als de variabele kosten omlaag?

Over beide tarieven wordt belasting geheven door de belastingdienst en draagt u btw op af. Dit doet u via ons als uw energieleverancier voor warmte.

Hoe gaat dit met de eindafrekening aan het eind van het jaar?

Uw eindafrekening verloopt zoals normaal. Begin volgend jaar maken wij de balans op voor het werkelijke verbruik wat u heeft gehad en dat doen we in mindering met uw reeds betaalde voorschotten. Als u minder verbruikt heeft dan uw voorschot, dan krijgt u geld terug. Als u meer verbruikt heeft dan moet u bijbetalen.